OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY

Támogatásával sokat segíthet, hogy több, biztonságban és boldog családban élő gyermek legyen hazánkban.

Adószám: 18468414-1-06
Bankszámlaszám: 10300002-20131045-00003285


A szervezőkről

A helyi Szolgálatok szervezői

Egy kisvárosban vagy kerületben egy képzett szervező vezeti a helyi szolgálatot. A szervezők felkészítését az országos központ, az Otthon Segítünk Alapítvány szervezi. A SOTE Magatartástudományi Intézet munkatársai kidolgoztak egy 140 órás képzési protokollt, melynek során az alábbi feladatokra készítik fel a leendő szervezőket:
segítő munkára, vezetői feladatokra, önkéntes menedzsment, önkéntesek felkészítése, kapcsolattartás a szociális háló intézményeivel, adománygyűjtés (benne pályázatírás), stb.
A szervezőknek kéthavonta továbbképzést és szupervíziót biztosít az Alapítvány Budapesten.
Mivel a szervezői csoport kialakulása is lényeges, a képzés kiscsoportos formában, tréning jelleggel zajlik.

A szervezők képzéséről

Általános megjegyzések:

A képzés célja alapvetően három készségcsoport elsajátítása

1. A segítő foglalkozáshoz szükséges készségek elsajátítása – családközpontú megközelítésben
2. A szervezet működtetéséhez szükséges szakmai és menedzsment készségek elsajátítása
3. A szervezők képessé tétele önkéntesek képzésére a Home-Start UK kidolgozott önkéntes képző protokollja alapján

A képzésre jelentkezőknek felvételi vizsgát kell tenniük. Sikeres felvételi után blokkosított képzés történik, részben tematikus előadások, nagyobb részben azonban készségfejlesztő csoportok keretében. 6x17 óra ill. 40 óra intenzív, bentlakásos képzés, mely a vizsgával zárul.

Felvételi vizsga

A jelentkezés írásban: önéletrajz + motivációs levél. Az első szűrő az írásos jelentkezések alapján történik. Felvételi alapkritériumok: Legalább érettségi, saját szülői gyakorlat, a motivációs levélből egyértelműen kiderüljön az elkötelezettség, büntetlen előélet, ajánlás.

A szóbeli vizsgán vizsgált készségek: empatikus képesség, problémamegoldó készség (helyzetgyakorlat alapján), motiváció, a kitűzött cél reálisan illeszthető-e életébe, pártatlanság és előítélet-mentesség, nyitottság, a szolgálatbeli tevékenységét illetően világnézeti/felekezeti/politikai semlegesség. Egy kiképző csoport maximálisan 15 főt tud felvenni, a program tréning jellege miatt.

Tematikus előadások:

- A Home-Start szerkezete, felépítése, működése és célkitűzései
- Szervezési alapismeretek
- Függőségek
- Testi-lelki fejlődés, életciklus
- Nonprofit menedzsment
- Gyermekvédelem, gyermekjólét
- Önkormányzati és civil segítő szervezetek kapcsolata
- Krízis
- A gyermekjóléti szolgálatok szerkezete, feladatai és működése
- A családsegítő szolgálat szerkezete, feladatai és működése
- A nevelési tanácsadó szerkezete, feladatai és működése
- A védőnői szolgálat szerkezete, feladatai és működése
- Adománygyűjtés, pályázás
- A gyermekorvosi hálózat szerkezete, feladatai és működése
- PR-tevékenység
- Veszteség, gyász
- Roma családok

Tréningprogramok:

1. Empátiás készségfejlesztő tréning
2. Személyes hatékonyság és menedzseri készségek tréning
3. Segítői készségek családközpontú megközelítésben

Az egyhetes intenzív képzés anyaga:

A képzés során csak tréning programok zajlanak.

1. Oktatási készségek tréningje a Home-Start oktatási kézikönyve alapján ill. demonstrációs oktatások
2. Kompetenciahatárok és együttműködés a szakmai segítő szolgálatokkal esettanulmányok alapján
3. Segítés és kommunikáció a gyakorlatban esettanulmányok alapján
4. Practice of Home-Start services in the U.K. (Sheridan Pickles regional director, Home- Start Southwark, U.K.)

Záróvizsga:

1. írásbeli tesztvizsga az előadások alapján
2. szóbeli vizsga, mely során az elsajátított készségeket vizsgálata történik esettanulmányok kapcsán

A sikeres vizsgázók a továbbiakban folyamatos továbbképzésben és szupervízióban részesülnek

A képzési protokoll kidolgozása

A protokoll kidolgozása során a munkacsoport 3 forrásra támaszkodott

1. A Home-Start Policy and Practice Guide
2. NOE vezetőképzési gyakorlat
3. Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet laikus segítők képzési gyakorlata

A protokoll kidolgozói:

Dr. Benkő Ágota, az Otthon Segítünk Alapítvány igazgatója, a Családjainkért Alapítvány elnöke, a NOE exelnöke)
Dr. Lajtai László pszichiáter, gyermekpszichiáter szakorvos, családterapeuta, Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet
Dr. Purebl György pszichiáter szakorvos Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, közösségi alprogram vezető, Jobb Egészséget a Nőknek program
Szumska Irena klinikai szakpszichológus, Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet

A munkacsoport próbatanítások alapján átdolgozta, és magyar viszonyokra adaptálta, magyar esetekkel, példákkal kiegészítette a Home-Start segítők kiképzésére szolgáló protokollját (Home-Start A guide to Courses of Preparation for Home-Start Volunteers - A resource handbook for organisers)

HOME START HUNGARY
Otthon Segítünk Alapítvány
Székhely: 6760 Kistelek, Bercsényi út 13.
Iroda: 1074 Budapest, Szövetség utca 43. I/10.
Tel: +36 1 365 1436 / +36 20 299 06 72
Fax: + 36 1 365 14 37
E-mail: otthonsegitunk@webdream.hu

Önkénteseket várunk!
Gondolt már arra, hogy szülői tapasztalatai megosztásával, önzetlenségével és kedvességével hozzájárulhat családok boldogulásához, kisgyermekek örömtelibb gyermekkorához?
Az Otthon Segítünk Szolgálatok önkéntes segítőket keresnek kisgyermekes családok látogatásához.
Ingyenes felkészítő tanfolyamra várjuk azok jelentkezését, akik
  • · Önkéntes segítségnyújtásra vállalkoznak
  • · Rendelkeznek saját szülői, nagyszülői tapasztalattal
  • · Idejüket, heti 2-4 órát, és barátságukat szívesen ajánlják fel kisgyermekes családoknak

Legegyszerűbben itt jelentkezhet
Kérjük, támogasson adója 1%-ával minket!
1% felajánlás – 100% jó helyre

Otthon Segítünk Alapítvány

Adószám: 18468414-1-06Nap képe

Nap képe